Blogs

Kaliningrad vs Koningsbergen

Vroeger heette de stad Kaliningrad nog Koningsbergen en was deze stad van groot belang voor Duitsland. Nu is de Russische enclave strategisch erg handig gepositioneerd voor Poetin. De naam Kaliningrad werd geïntroduceerd na de Tweede Wereldoorlog, ter ere van de Sovjetleider Michail Kalinin. Echter, recente bewegingen suggereren een interesse in het herstellen van de historische identiteit door terug te keren naar de oorspronkelijke naam, Koningsbergen.

Koningsbergen, zoals het ooit bekend stond, was een belangrijke stad in Pruisen, met een rijke geschiedenis en een bloeiende cultuur. Het was de thuisbasis van filosofen zoals Immanuel Kant en speelde een cruciale rol in de Europese geschiedenis, vooral tijdens de periode van Hanzesteden. Toen Amsterdam en Rotterdam nog maar uit een paar kleiturven bestond, dreef Koningsbergen al wezenlijk handel met steden als Deventer, Zutphen en Zwolle. De stad werd zwaar getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog en van de mooie oude binnenstad was niets meer over. Hierna onderging Koningbergen ingrijpende veranderingen, zowel qua grenzen als qua naam.

De voorgestelde naamsverandering van Kaliningrad terug naar Koningsbergen roept interessante vragen op over identiteit, erfgoed en politiek. Voor sommigen vertegenwoordigt Koningsbergen een terugkeer naar de historische wortels van de stad, een herinnering aan haar glorieuze verleden en haar bijdragen aan de menselijke cultuur. Anderen zien het als een politieke zet, een manier om afstand te nemen van het Sovjetverleden en huidige Russische ontwikkelingen en nauwere banden aan te knopen met Europese tradities en identiteit.

Polen heeft de naam al terug veranderd naar de Poolse variant van Koningsbergen. Dit hebben ze om meerdere redenen gedaan. De voornaamste is dat Michail Kalinin voor Polen geen held is maar een oorlogsmisdadiger. Daarnaast getuigt dit van steun aan hun buurland Oekraïne.

Of andere landen het Poolse voorbeeld gaan volgen, weet ik niet. Maar het is wel interessant om over na te denken.

Kaliningrad voor en na de Tweede Wereldoorlog


Poetins verjaardagscadeau
10jan

Poetins verjaardagscadeau

Op 7 oktober 2023 vlogen Hamas-militanten over het dancefestival Nova. Feestvierders werden opgejaagd, gekidnapt en gedood. Hamas...