ELSA Leiden
Dutch Dutch

PRIVACY STATEMENT ELSA LEIDEN

 

ELSA Leiden respecteert de privacy van haar leden. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Persoonsgegevens

Met het begrip "persoonsgegevens" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.

 

ELSA Leiden verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van de leden:

 

Naam

Geslacht

Adresgegevens

E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

Bankrekeningnummer(s)

Geboortedatum/leeftijd

 

Deze gegevens worden geregistreerd in een elektronisch register.

 

Doel

ELSA Leiden verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van de ledenadministratie;
 • Het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven;
 • Het innen van de contributie.

 

Nieuwsbrief

Leden van ELSA Leiden ontvangen maandelijks de nieuwsbrief. Via deze weg worden leden op de hoogte gehouden van de activiteiten en evenementen van onze studievereniging. Er is altijd een mogelijkheid om af te melden, dat kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Bewaartermijn

De door ELSA Leiden verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Met wie delen wij de gegevens

De gegevens die bij ELSA Leiden bekend zijn, worden niet gedeeld met derden, tenzij hier vooraf toestemming voor gegeven is door het lid.

 

Uw rechten

De gegevens die ELSA Leiden verzamelt, zijn persoonlijk. Hierop zijn de volgende rechten voor u van toepassing:

 • Het recht op inzage;
 • Het recht op rectificatie;
 • Het recht om vergeten te worden;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht van bezwaar;
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Het recht op een menselijke blik bij besluiten;
 • U mag zelf ook altijd een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van het privacy beleid

ELSA Leiden kan haar privacy statement aanpassen. Als het privacy beleid in belangrijke mate veranderd wordt, zal hiervan een notificatie op onze website geplaatst worden. ELSA Leiden zal haar leden die geregistreerd staan in het ledenbestand op de hoogte brengen van wijzigingen.

 

Vragen

Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kunt u zich richten tot:

 

ELSA Leiden

t.a.v. de Secretary General

Steenschuur 25, Kamer A0.29

2311 ES Leiden

 

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK: 28081297